Akt zawierzenia się Maryji

Sortuj produkty
sortuj wg :

Poniżej prezentujemy cztery wersje Aktu Zawierzenia się Maryji Niepokalanie Poczętej. Po odmówieniu Aktu, warto zawiesić Go w Domu.

1. Obranie Matki Bożej za Panią i Królową Domu

Błogosławiona Maryjo Niepokalana - obieramy Cię za Panią i Królową tego Domu. Modlimy się przez Twe Święte Wstawiennictwo do Pana Jezusa Chrystusa i prosimy: 

Otocz nasz Dom Swoją Potężną Opieką. Niech będzie on zawsze Poświęcony Tobie, o Maryjo Niepokalana Królowo. Błogosław go, Chroń, Broń i Strzeż wszystkich tych, którzy tu mieszkają i którzy będą tu mieszkać, jakby byli Twoją Własnością. Niech grzech śmiertelny nigdy nie zostanie popełniony w tym Domu.

Matko Boża, prosimy: Zachowaj ten Dom od wszelkich szkód: ognia, wody, piorunów, trzęsienia ziemi, burz, złodziei, niegodziwości, napadów, wojen i innych nieszczęść znanych Tobie. Zachowaj jego mieszkańców od hańby i nieszczęścia, ale przede wszystkim Udziel im Łaski unikania grzechu. Niech wszyscy, którzy przechodzą przez ten Dom, pracują dla Chwały Bożej i Królestwa Twego Boskiego Syna; Królestwa, Które Tyś Sama Przygotowała i Podzieliła. 

Amen. 

2. Akt Poświęcenia Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryji Królowej

Maryjo Niepokalana Królowo, Rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz Sprawować Opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie Zawierzamy naszą Wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko, Oręduj za nami do Ducha Świętego, Którego Jesteś Oblubienicą, by nas Napełnił i Uświęcił. Spraw, aby nasze Ognisko Rodzinne stało się drugim Domem Nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie Różańca Świętego i częste przyjmowanie Sakramentów Świętych. Błogosław nas wszystkich i Obdarz nas Twoim Niezwykłym Pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Panem Jezusem Chrystusem, Świętym Józefem i Świętymi Aniołami i Świętymi. Bądź "Arką Zbawienia" dla tej Rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na Cześć i Chwałę Pana Boga Najwyższego. 

Amen. 

3. Akt Oddania Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryji

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, Nieba i Ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza Najmiłościwsza,

ja, ..................................................................,

klękam przed Panem Bogiem i Tobą Maryjo, w obecności Świętych Aniołów i Świętych, aby Oddać siebie i moją Rodzinę Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Najświętsza Maryjo Panno, Oddaję Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, Wolę i Wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą Wieczność, a nadto moich Bliskich i Dzieci Nienarodzone - Pod Panowanie Twojego Niepokalanego Serca. Oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie Zawierzam także to, co w naszym życiu Rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich Uleczenie. Uwolnij i Zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz Ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.

O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce Uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem Miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy pracować, Święcie Modlić Się i cierpieć, Walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz Uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa.

Rozwijaj w naszej Rodzinie życie w Łasce Uświęcającej i wierność Sakramentom Świętym. Wychowuj w Twojej Szkole Miłości, abyśmy osiągnęli Świętość. Spraw, by nasza Rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, 

- Maryjo, pragniemy kochać Pana Boga, Święty Kościół, Ojczyznę i Im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce - Maryjo, w naszej Rodzinie wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. 

Amen. 

4. Akt Poświęcenia się Maryji Niepokalanej Królowej Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe

Niepokalana Nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza Najmiłościwsza. 

Ty, Której Pan Bóg cały Porządek Miłosierdzia Powierzyć Raczył - ja niegodny grzesznik, rzucam się do Stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją Przyjąć Raczyła i Uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i Wiecznością, cokolwiek Ci Się Podoba.

Użyj także, jeżeli Zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania Tego, Co o Tobie powiedziano: „Ona Zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje Samaś Zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich Niepokalanych i Najmiłościwszych Rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej Chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia Błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty Wejdziesz, tam Łaskę Świętego Nawrócenia i Uświęcenia Wypraszasz, przez Twoje bowiem Ręce Wszelkie Łaski Najsłodszego Serca Jezusowego na nas Spływają.

  1. Dozwól mi Chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
  2. Daj mi Moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
  3. Panie Boże, Który nieustannie Wspierasz rodzinę ludzką Swoim Błogosławieństwem i Dajesz jej Wzory Świętości, prosimy Cię, Użycz nam za Przyczyną Świętego Maksymiliana Łaski Świętości Życia i Męstwa w wyznawaniu Świętej Wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
  4. Amen.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl